Categories
Miwsig / Music

Cai a’i gan newydd: Anghofio am Chdi

Mae’n Ddydd Miwsig Cymru, ond un wahanol i’r arfer. Serch nad yw gigs fyw yn mynd ymlaen, na fydd y diwrnod yn un tawel chwaith gan fod llwyth o artistiaid yn rhyddhau caneuon ffres.

Un ohonyn nhw yw Cai efo’i gan newydd Anghofio am Chdi sydd allan heddiw ar Spotify a gyda fideo miwsig ar sianel Trac 42, ar AM.

Siarades i gydag Osian, neu Cai fel mae’n cael ei adnabod am ei miwsig, am sut wnaeth e ddechrau ‘sgrifennu caneuon, beth mae ei gan newydd am, a sut mae e’n mynd ati i greu fideos miwsig.

Gan ddechrau o’r ddechrau, soniodd Cai am pan oedd e’n flwyddyn naw neu deg ac yn cerdded adre o’r ysgol pan ofynnodd met iddo fe i ddysgu chwarae’r bas er mwyn dechrau band. Wrth edrych yn ôl, mae Cai yn cyfaddef “o’n i efo dim musical experience, yn wirionedd o’n i’n eitha’ drwg” ond fe aeth e amdani i ddysgu’r bas, “a turns out o’n i’n licio fo gormod!”

Yn ganolog at fiwsig Cai yw’r naws bedroom pop, sydd wedi ei ysbrydoli gan artistiaid fel Boy Pablo a Easy Life. Fe wnaeth Cai recordio Anghofio am Chdi o’i ystafell wely.

“Ma’ dechnoleg yn golygu fod lot o bobl gallu creu miwsig adra. Dyddiau ‘ma sdim rhaid chdi cael label, sdim rhaid chdi mynd i stiwdio. Yr unig beth ti angen i recordio yw interface sydd werth tua £30, a laptop. Os ti gallu rhoi’r ymdrech i mewn a pheidio cael i discouragio os nad yw pethau’n berffaith, yna ti gallu gwella lot fel ti mynd ymlaen.”

Mae’r can newydd efo tiwn unigryw a bachog. Mae’n diwn hapus, ysgafn serch y lyrics dwfn.

“Hynna oedd y sweet spot. Dwi’n teimlo fel ti gorfod cael rhyw balans, ac rwy’n teimlo fel mae’r balans yn spot on.”

Pan ofynnais i Cai beth yw’r lyrics yn ei golygu, esboniodd:

“Os ma’ rywbeth yn digwydd yn berthynas ti efo rhywun, mae’n depressing i ddweud ond ella sa fo’n helpu’ch chdi i completely anghofio amdanyn nhw. Ma’ fe’n depressing i ddweud achos mae gen ti’r holl atgofion melys efo’r person ‘ma. A ti methu gwrthod y ffaith. Mae rhaid cadw rheina.”

Nid y can yma yw’r gyntaf mae Cai wedi rhyddhau gyda fideo. Mae fideo ei gan Blaidd (Nol a Nol) yn barod ar AM ar sianel Trac 42, sef cwmni cynhyrchu mae Cai’n helpu gyda.

“Ni ‘di bod yn neud lot o fideos efo ffrindiau ni. Da ni eitha’ lwcus o ran grŵp ffrindiau, i ni gyd pobl artsy, mae’n swnio’n pretentious i ddweud, ond ma’ lot o’n mêts ni eisiau neud stwff yn actio neu ffilmio, felly ni gyd yn helpu ein gilydd… fi’n lwcus i fod yn fêts efo sut gymaint o bobl dalentog sydd yn gallu helpu, ma’n really cool.”

Mae fideo Anghofio am Chdi, fel popeth arall eleni, wedi gorfod fod yn un wahanol. Mae Cai yn disgrifio fe “fatha performance fideo yn fy ystafell wely, mae fe’n fwy toned down a syml.”

Serch fod Cai eisiau rhyddhau rhai caneuon yn Saesneg, nad yw e eisiau symud i ffwrdd o’r Gymraeg. “Achos yn ddiwedd y dydd, trwy’r Gymraeg wnes i ffeindio fy mod i’n caru miwsig. Dyna sut wnes i ddarganfod miwsig oedd be o’n i ishe neud. Es i i un gig Candelas ac o’n i fatha ‘this is cool, this is what i want to do.’”

Leave a Reply

Your email address will not be published.