Categories
Celf / Art

Siôn Teifi Rees a #aerodynamicart

Dydd Llun, mi ges i’r cyfle i siarad ‘da Siôn Teifi Rees o Bontrhydfendigaid, am ei gwaith cerflunio a ffotograffiaeth. Mi weles i waith Siôn cyntaf ar Instagram, fe wnaeth siapau minimalaidd, bron estron ei cherfluniau dal fy llygaid. Do’n i wir ddim yn siŵr beth i wneud o’i waith, ond o’n i’n dwli ar y ffordd oedd y siapau yn llifo gan edrych yn hollol ddiymdrech. Wrth edrych trwy luniau o’i gwaith, o’n nhw’n taro fi fel pethau eithaf iasol, yn ennyn siapau esgyrn hen, neu ryw fath o bensaernïaeth ddyfodolaidd.

Wrth gwrs, y cwestiwn cyntaf roedd rhaid i mi ofyn Siôn oedd beth yw ystyr ei cherfluniau.

Beth yw ystyr y cerfluniau? Oes rheswm tu ôl iddyn nhw?

Aerodynamics. Basically, fi’n obsessed ‘da Fformiwla 1. Mae’n gymhleth i esbonio i bobl, ond fi’n obsessed ‘da aerodynamics, ti’n gwybod be yw aerodynamics?

Y ffordd ma’ wynt yn symud rownd rhywbeth?

Ie, ‘what makes a plane fly’ ac mewn termau rasio ceir, beth sy’n creu’r downforce sy’n neud i’r car mynd yn gloiach. Os ti’n sylwi ar geir Fformiwla 1 dyddie ‘ma, ma’ ‘na llwyth o details bach fel aerodynamic winglets dros y ceir a ma’ nhw mor f****ng beautiful. Yn syml, fi’n trial troi hwnna mewn i waith celf. ‘Aerodynamic art’. Os ti’n chwilio am #aerodynamicart ar Instagram, dim ond gwaith fi sy’n dod lan, a fi’n ffeindio hwnna’n rhyfedd.

Waw, galle ti dweud dy fod yn dechrau genre newydd mewn celf?

Wel ‘na beth fi moyn trial neud yw defnyddio aerodynamics neu ‘moving air’ fel ffordd o greu celf. Dyna’r ffordd ore i eirio fe.

Felly wyt ti’n ystyried aerodynamics wrth creu’r cerfluniau?

Ydw, yn union. Be fi neud lot o ar y foment yw cymryd dyluniadau o’r ceir, fel y front wings neu exhaust systems a’i chymysgu gyda’r defnydd o surrealism a siapau od. Pan fi’n defnyddio’r clai, sai gyda plan, fi jyst yn mynd amdani a gweld be wnâi creu.

Ar ôl creu ei cherflun mas o glai polymer, ma’ Siôn yn ei brofi mewn twnnel gwynt i weld os maen nhw’n llwyddiannus yn aerodymic. Mae e wedi adeiladu twnnel gwynt ei hun mas o gard, papur a thâp masgio, gyda ffan cyfrifiadur ar un ochr i sugno’r aer. Defnyddiai ffyn incense er mwyn gallu gweld yr aer yn symud dros ei cherflun. Y canlyniad yw’r lluniau syfrdanol yma. Disgrifiai Siôn y proses o wylio siwrne’r aer yn rhedeg ar hud y cerflun fel ‘meditating’.

Ar ôl profi sut mae’r aer yn rhyngweithio a’r cerflun, ma’ Siôn yn mynd ati i wneud unrhyw newidiadau gan sandio.

Daw cymhlethdod esbonio cerfluniau Siôn o’r ffaith y mae ei gwaith yn bodoli rhywfaint rhwng ffiseg a chelf. Mae e’n esbonio hyn trwy ‘biomorphism.’

Ma’ biomorphism yn air pwysig i ddisgrifio fy ngwaith. Yn syml, ma’n golygu cymryd ysbrydoliaeth o natur ar gyfer celf.

Mae’n ddiddorol sut mae llygaid gwahanol yn dehongli gwaith Siôn yn hollol amrywiol.

Fi’n gofyn pobol eraill am eu barn nhw am y cerfluniau a ma’ bawb yn gweld nhw’n cynrychioli pethe gwahanol. Dyle fi dechre ‘sgrifennu nhw lawr, byddai ‘da fi rhestr hir o bob math o bethe bizzare ma’ bobl wedi cymharu nhw i. Ond i fi’n bersonol bob amser yn gweld nhw’n aerodynamically. Ambell waith os sai’n hapus gyda siwt ma’r cerfluniau’n ymddwyn yn aerodynamically, fi gallu fod yn annoyed a bydd bawb arall yn gweud ‘na na, ma’ nhw dal edrych yn dda,’ ond fi moyn creu cerfluniau perffaith aerodynamic, na be’ fi’n gweithio tuag at.

Yn ogystal â cherflunio a chreu miwsig i’w band Pypi Slysh, ma’ Siôn hefyd yn ffotograffydd. Mae ei ffotograffiaeth yn gymysgedd eclectig o bortreadau a digwyddiadau bob dydd, yn ogystal â’r annisgwyl. Mae ei ffotograffiaeth yn dal hud golygfeydd dydd i ddydd.

Disgrifiai Siôn ei steil fel ffotograffiaeth ddogfennol, yn defnyddio ongl-llydan er mwyn dal pethe od.

Caiff Siôn ysbrydoliaeth o Peter Van Agtmael am ei ‘esthetig raw a stripped back.’ Gellir gweld y dylanwad yn ei ffotograffiaeth. Mae ei lluniau yn sicr gwneud i chi teimlo fel petai yn bryfyn ar y wal, yn cael golwg mewn i fywydau ac eiliadau unigryw.

Mae Siôn yn saethu ar ffilm, sy’n rhoi delwedd unigryw i’w waith. Dywedodd Siôn fod e’n dwli defnyddio ffilm achos mae’n rhoi mwy o werth i’r llun, esboniodd, ar ddigidol, galle ti dileu sawl llun, rhai a alle fod yn dda… ond ar ffilm mae rhaid i bob llun cyfri.

Yn 2018 daeth ffotograff o’i fodryb o fewn y 100 uchaf mewn cystadleuaeth Portrait of Britain.

Ymddangosodd y ffotograff ar fyrddau hysbysebu mewn gorsafoedd trên a mannau cyhoeddus ar draws Prydain.

Wrth i’r sgwrs dod i ben gofynnais dau gwestiwn olaf i Siôn am ei waith yn gyffredinol:

Sut fyddet ti’n disgrifio dy waith mewn tri gair?

Multidisiplinary, aerodynamic… a da’i yn ôl i ti ar y trydydd air.

Os oeddet ti allu cydweithio ‘da unrhyw artist arall ar draws y byd pwy hoffe ti cydweithio gyda?

Adrian Newey. Aerodynamists i Fformiwla 1. Ma’ fe’n legend, fe yw’r unig un sydd o hyd yn defnyddio bwrdd darlunio. A ma’ fe’n ddylunydd llwyddiannus ‘fyd. Licen i gael cwpwl o dips wrtho fe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.